ศาลแขวงอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง




เอกสารแนบ