ศาลแขวงอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ