ศาลแขวงอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมรับฟังบรรยาย “การส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน:โอกาสเลี่ยงความรุนแรงและวิธีการป้องกัน”

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมรับฟังบรรยาย “การส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน:โอกาสเลี่ยงความรุนแรงและวิธีการป้องกัน”


เอกสารแนบ