ศาลแขวงอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ส่งมอบดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

ศาลแขวงอุดรธานี ส่งมอบดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิง  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9


เอกสารแนบ