หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำส่งหมาย 
คู่มือการติดต่อราชการ 
เบอร์ติดต่อภายใน  
เขตอำนาจศาล  
กระดานถาม-ตอบ 
จุลสารศาลแขวงอุดรธานี  
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
สถิติการบังคับคดีนายประกันศาลแขวงอุดรธานี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล  
คำแนะนำสำหรับทนายความในการฟ้องคดี กยศ.  
บัญชีออกหมายบังคับคดี  
ผู้ดูแลระบบ 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 546