ศาลแขวงอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 134
อ.1050/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1086/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1241/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2553/59
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4321/59
นัดพร้อม สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6
ขค.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.110/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1317/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1318/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1319/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1320/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1321/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1432/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1433/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1434/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1435/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1436/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1437/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1438/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1439/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1440/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1441/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1442/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1472/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1473/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1474/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1513/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1514/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1515/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1525/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1682/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1770/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1772/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1776/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1777/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1778/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1779/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1780/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1892/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1893/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1895/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1896/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1897/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1898/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.229/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.233/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.39/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1116/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1117/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1118/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1119/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1120/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1121/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1122/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1123/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1124/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1125/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1254/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1255/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1256/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1289/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1452/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1453/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1454/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1517/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1518/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1523/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1530/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1105/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1106/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1112/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1190/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1192/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2971/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3494/59
ฟังผลการชำระหนี้,ฟังคำพิพ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.5250/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.794/60
นัดพร้อม,สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.888/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.940/60
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1172/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1280/60
นัดพิจารณา,ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1312/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1313/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1314/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1315/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1316/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1387/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1388/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1414/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1415/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1416/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1417/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1418/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1419/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1420/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1421/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1422/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1423/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1424/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1425/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1426/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1489/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1526/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1679/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1775/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1781/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1806/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1807/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1809/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1810/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1811/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1812/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1899/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.19/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1950/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2014/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2015/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2016/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2017/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2018/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.69/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.799/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.100/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.101/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.104/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.105/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.107/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.480/53
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.66/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.91/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.92/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.95/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.96/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.646/52
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ