ศาลแขวงอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 118
ผบ.3815/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3816/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3817/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3818/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3819/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3820/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3824/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3837/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3838/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3839/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3840/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3841/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3842/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3913/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3915/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3918/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.3919/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3920/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3967/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3989/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3990/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3991/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3996/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3997/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4002/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4011/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4012/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4013/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4030/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4057/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4058/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4059/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4060/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4061/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4062/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4063/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4064/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4065/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4066/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4067/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4068/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4069/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4070/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4072/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4097/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4098/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4099/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4100/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4101/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4102/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4103/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4130/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4131/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4132/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4133/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4134/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4135/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4136/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4137/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4138/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4139/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4140/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4142/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4143/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4144/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4145/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4146/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4147/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4148/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4149/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4150/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4151/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4152/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4153/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4154/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4155/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4163/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4187/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4188/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4189/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4190/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4191/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4192/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4193/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4194/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4195/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4196/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4197/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4198/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4199/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4200/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4201/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.4207/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4208/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.4278/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.295/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.301/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.304/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.307/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.312/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.314/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.315/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.316/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.317/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.318/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.319/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.321/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.322/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.323/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.325/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.326/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.327/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.328/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.329/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.330/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.331/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
อ.2513/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.2514/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.