ศาลแขวงอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 132
อ.1183/60
นัดคุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1340/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.101/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.12621/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.171/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.244/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.326/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1035/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1036/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.742/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.743/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.744/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.745/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.746/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.747/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.748/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.749/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.750/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.751/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.764/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.794/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.795/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.796/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.797/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.798/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.881/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.885/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.886/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1033/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ กก
อ.1626/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2175/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2924/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3404/53
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3494/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3694/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.399/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4050/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4198/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4207/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4867/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4960/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4964/59
นัดไกล่เกลี่ยและฟังคำพิพา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.808/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.11/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.11402/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.11505/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11539/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.11540/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.11803/59
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11910/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.11943/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.12227/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.12234/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.12482/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.12562/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.12620/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.12693/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.12768/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.210/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.211/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.212/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.214/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.221/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.223/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2425/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.390/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.405/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.406/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.415/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.420/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.422/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.436/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.444/60
นัดพิจารณา,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.449/60
นัดพิจารณา,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.451/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.577/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.578/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.579/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.580/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.581/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.582/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.583/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.601/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.681/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.682/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.688/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.689/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.690/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.691/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.692/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.721/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.723/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.725/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.726/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.727/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.728/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.729/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.730/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.731/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.732/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.785/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.79/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.802/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.803/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.824/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.825/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.826/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.827/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.864/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.868/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.882/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.883/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.884/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.91/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.93/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.95/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.952/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.953/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.954/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.955/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.956/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.957/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.958/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.959/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.96/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.960/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.961/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.32/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.470/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.502/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.525/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.529/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ